Paddo's geven meer kleur!

Psilocybine uit paddo’s en truffels kan het bewustzijn en de perceptie van de wereld om ons heen te veranderen. Deze verandering van zintuiglijke waarneming kan leiden tot het ervaren van levendige visuele hallucinaties, andere kleurwaarneming en andere sensorische waarnemingen zoals het voller horen van geluid. Of tot op celniveau weten wat je lijf nodig heeft. Deze eigenschappen hebben geleid tot speculatie over hoe psilocybine kleurenblindheid, een aandoening waarbij het vermogen om bepaalde kleuren te onderscheiden verminderd is, kunnen beïnvloeden. Vanuit deze interesse zijn er onderzoeken opgestart om te testen of psilocybine kan helpen bij kleurenblindheid.

Onderzoek naar psilocybine en kleurenblindheid

Er enkele kleine onderzoeken en anekdotische verslagen die suggereren dat psilocybine enig effect zou kunnen hebben op de kleurwaarneming van mensen met kleurenblindheid. Deze verslagen variëren van subtiele veranderingen in kleurwaarneming tot opvallende en tijdelijke herstel van het vermogen om bepaalde kleuren te zien. Sommige individuen beschrijven levendige en intense kleuren tijdens de piek van de psilocybine-ervaring, terwijl anderen subtiele verschuivingen opmerken in de manier waarop ze kleuren zien, zelfs als de effecten zijn afgenomen.

Werkingsmechanisme bij kleurenblindheid

Hoewel de exacte mechanismen achter het veranderen van kleurwaarneming door psilocybine nog steeds onduidelijk zijn, wordt gedacht dat de interactie tussen de psychoactieve stof en de serotonine-receptoren in de hersenen mogelijk een rol speelt. Serotonine is een neurotransmitter die betrokken is bij stemming, emotie en perceptie, en het is denkbaar dat de veranderingen in activiteiten van serotonine invloed kunnen hebben op hoe de hersenen kleuren verwerken.

Hoewel de bevindingen tot nu toe zijn, is het belangrijk om voorzichtig te zijn bij het interpreteren van de resultaten. De ervaringen van individuen kunnen variabel zijn en niet iedereen met kleurenblindheid zal dezelfde effecten ervaren. Het verschil in effecten en werkzaamheid van psilocybine bij kleurenblindheid kan een direct gevolg zijn van de aard van kleurenblindheid.

Er is meer onderzoek nodig

Hoewel het onderzoeken naar psilocybine en kleurenblindheid nog in de beginfase verkeert, biedt het interessante inzichten in de complexe relatie tussen psychoactieve stoffen en zintuiglijke waarneming. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op het verder begrijpen van de mechanismen achter deze effecten en op het verkennen van mogelijke toepassingen van psilocybine therapie bij kleurenblindheid.

Alvast een psilocybine sessie proberen?

Kleurenblindheid is geen contra-indicatie voor een psilocybine sessie. Wel kan volgens het anekdotische bewijs en de kleine onderzoeken een verbetering plaatsvinden in het kunnen onderscheiden van kleuren. Wil je alvast kijken of een psilocybine sessie jou kan helpen? Laat je screenen door de intake in te vullen via de onderstaande link of lees meer over de psilocybine sessies via de knop hieronder.