In samenwerking met Triptherapie delen wij dit bericht over Seksueel misbruik en trauma

Seksueel misbruik en trauma

Steeds vaker horen we in het nieuws over seksueel misbruik. Toch
heerst er nog steeds een taboe op het onderwerp. Jongens, mannen,
meisjes en vrouwen overal in de wereld kunnen met seksueel misbruik te
maken krijgen. Wat is seksueel misbruik?

Seksueel misbruik is seksueel grensoverschrijdend gedrag waarbij
misbruik wordt gemaakt van leeftijd en/of machtsverschil. Ernstige
vormen van seksueel misbruik gaan vaak gepaard met bedreiging en
geestelijke mishandeling, Soms wordt het slachtoffer ook fysiek
mishandeld. In andere gevallen is er sprake van meer subtiele
mechanismen en spreken we van seksuele intimidatie.

Trauma door misbruik

Wanneer iemand seksueel misbruikt wordt ontstaat er een trauma . Het trauma heeft gevolgen voor je persoonlijke ontwikkeling en je emotioneel welbevinden. Eerder schreven wij hier al over in het artikel verwerking van trauma’s uit je jeugd.

Kindermisbruik komt vaak voor in vertrouwde kringen

Gevolgen

Op korte termijn zien wij de volgende kenmerken. Deze kunnen langdurig blijven bestaan.

 • Drang tot zelfvernietiging of zelfbeschadiging.
 • Gevoel in een bodemloze put te belanden
 • Regressie bijvoorbeeld duimzuigen, opnieuw bedplassen
 • Concentratiestoornissen
 • Slechtere schoolprestaties
 • Schuldgevoel
 • Schaamtegevoel
 • Afkeer van het eigen lichaam
 • Gevoel van machteloosheid
 • Onzeker zijn
 • Zich niet veilig voelen
 • Angst voor ongeloof, onbegrip, bestraffing voor het misbruik
 • Angstig zijn
 • Nachtmerries hebben
 • Dissociatie
 • Moeite met grenzen stellen, niet kunnen opkomen voor eigenbelang
 • Voortdurend voor anderen zorgen
 • Agitatie (geprikkeld zijn)
 • Psychosomatisch klachten: bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn

Op langere termijn zien we de volgende kenmerken

 • Lage eigenwaarde (zichzelf niets waard vinden)
 • Weinig zelfrespect
 • Onderdrukking van eigen emoties en gevoelens: bijvoorbeeld zichzelf niet voelen, gevoel van aanhankelijkheid onderdrukken
 • Onderdrukking van eigen seksualiteit: bijvoorbeeld lichamelijke gevoelens onderdrukken
 • Seksualiteit loskoppelen van genegenheid en respect, waardoor men in de prostitutie kan vluchten
 • Afkeer van seksualiteit
 • Problemen met seksuele relaties
 • Neiging tot pedofilie bij incestrelatie van een kind.
 • Herbelevingen, PTSS (posttraumatische stressstoornis)
 • Depressiviteit
 • Eenzaamheid
 • Het gevoel geïsoleerd te zijn of zichzelf isoleren
 • Risico om opnieuw slachtoffer te worden van seksueel misbruik, seksueel agressieve partners aantrekken
 • Risico van dadergedrag/ zelf dader te worden

Gevolgen korte en langer termijn bron Wikipedia

Misbruik zorgt ervoor dat je in twee delen gaat leven, je doet afstand van je gevoel en de werkelijkheid om te overleven

Wat we vaak in de praktijk zien is dat het slachtoffer het trauma weg stopt. Zich schaamt voor wat er gebeurd is of de pijn van het trauma nog niet heeft kunnen verwerken. Het trauma wordt gebagatelliseerd als afweermechanisme. Op dat moment ontstaat er een tweedeling in het lichaam tussen het lijf en je hoofd. Emoties worden uitgeschakeld en spanning slaat zich op in het lijf. Soms als de pijn te hevig wordt kunnen mensen paniek aanvallen krijgen of gaan automutileren. Automutilatie om zichzelf te straffen, of om de pijn fysiek te voelen omdat het psychisch te veel is, of omdat het gevoel zo is weg gedrukt en er de noodzaak ontstaat om überhaupt iets te voelen. Het slachtoffer heeft in het moment van trauma gevoeld dat zijn of haar grenzen er niet toe doen. Vaak hebben slachtoffers na het trauma ook moeite met het stellen van grenzen. Maar ook heeft het grote gevolgen voor je gevoel van eigenwaarde. Iemand gebruikt je voor zijn/ haar behoefte, dit roept vaak het gevoel op wat ben ik dan waard? Slachtoffers hebben vaak het idee dat ze het hebben laten gebeuren. Het ontkenningsproces na het misbruik doet ook geen goed. Elke keer als je het wegdrukt neem je afstand van je eigen gevoel, je lijf en je eigenwaarde. Het is dan ook van belang het misbruik uit te spreken. Erkenning is hierin een belangrijke sleutel tot verwerking. Erkenning van dader en omgeving. Maar dit ligt meestal erg gevoelig. Wanneer de erkenning van dader en omgeving uitblijft, zal je als slachtoffer jezelf de erkenning moeten geven. Dit is een weg van vallen en opstaan waar veel power voor nodig is.

Ondersteuning is belangrijk

Belangrijk is dat je tijdens je proces ondersteuning krijgt. van je omgeving, netwerk, partner en familie. Daarnaast kan professionele hulp gewenst zijn. Hierbij kan power coaching ondersteuning bieden in samenwerking met psychedelische therapie van triptherapie.nl.

Dit bericht is afkomstig van:
Triptherapie: Seksueel misbruik en trauma
Geschreven door: Sabrina